Waarom werkt Aimpoint green reading zo goed? What makes Aimpoint green reading working so well?

Waarom werkt Aimpoint green reading zo goed?

Uiteraard door het geweldige werk van AimPoint technologies, in de persoon van Mark Sweeney,  die Aimpoint green reading ontwikkeld heeft. Dit heeft geresulteerd in de  Aimpoint Midpoint read en de nu al zeer succesvolle Express read, waarmee u in een zeer snel tempo een zeer accurate read op de green krijgt. Ook top golfers, zoals Adam Scott, Stacey Lewis en Pablo Larrazabal (die een score van 62 neerzette op het KLM Open), gebruiken deze methode.

Maar er is meer waarom Aimpoint green reading, naast alle wetenschappelijke zaken, zo succesvol is namelijk:

Het mentale aspect!
Hoe vaak weet u het niet helemaal zeker op de green? Eigenlijk komt het hier op neer: meten (Aimpoint) is weten, en weten (mentaal) haalt twijfel weg. Hierdoor kunt u een optimale uitvoering creëren!  U verbant negatieve gedachten (zoals iets, ongeveer, een beetje, misschien, mits, indien), die het proces kunnen verstoren.

Daarom zorgt  Aimpoint green reading voor een zeer goede ondersteuning van het mentale aspect, waardoor een optimale uitvoering verzekerd is!

www.aimpointsandergolf.nl www.kisssingolf.com @sandergolf @aimpointsander

English:

What makes Aimpoint green reading working so well?

Of course, by the great work of AimPoint technologies, in person of Mark Sweeney, who has developed Aimpoint green reading. This has resulted in the Aimpoint Midpoint read and the already highly successful Express read, giving you a very accurate read on the green at a very fast pace. The top golfers as Adam Scott, Stacey Lewis, Pablo Larrazabal and many others use this. (Larrazabal shot a 62 score in last weeks             # klmopen2014 on the #europeantour.)

 
But there is more why Aimpoint green reading. besides all scientific matters, is so successful:

The mental aspect!
How often you are not entirely sure on the green? Basically it comes down to this: measuring (Aimpoint) is knowing, and knowledge (mental) retrieves doubt, allowing you to create an optimal performance! No negative thoughts in your head as, something, around, a little, maybe, when, if, or any negative thought whatsoever, disturbing the process.

Therefore Aimpoint green reading is very good in supporting the mental aspect, so that optimum performance is assured!

www.aimpointsandergolf.nl www.kisssingolf.com @sandergolf @aimpointsander

Hoeveel les, maar 1? How many lesson, just 1?

Golf is een mooi doch moeilijk spel. Om het niveau op peil te houden zult u regelmatig moeten oefenen, en zelfs dan sluipen er veranderingen in uw beweging. Een eventuele les van een PGA professional kan de oplossing zijn. Helaas zal na een periode er wederom een verandering in sluipen, waardoor de bal weer niet doet wat u graag zou willen en de weg naar de PGA professional zal weer gezocht moeten worden. Dit geldt voor elke speler op elk niveau dus ook voor een Tiger Woods en Sander Lemmens, om maar wat namen te noemen ;-).

Daarentegen hebben we voor het putten, namelijk  AimPoint green reading, maar 1 sessie nodig en daar blijft het dan ook bij. 1 sessie die u uw hele leven lang kan blijven gebruiken, overal werkt en die daadwerkelijk direct resultaat op levert. U krijgt beter inzicht op een green en daardoor gaat u meer putts holen en een lagere score neerzetten. Vele gingen u al voor met als recent voorbeeld (op de tour) Adam Scott die ook de AimPoint Express read gebruikt.

Een aantal voordelen van AimPoint Green Reading (Express read) op een rijtje:

 • Eenmalige cursus is toereikend
 • Werkt uw hele leven
 • Voor elke green in de wereld
 • Voor elk niveau
 • Voor elke leeftijd
 • Het maakt putten leuk
 • Geeft een betere score
 • Geeft goede feedback
 • en meer…….

Meer informatie vind u op www.aimpointsandergolf.nl

Sander ExpressAimPoint Express read

 

English:

Golf is a beautiful but difficult game. To keep the level up to standard, you will need to exercise regularly, and even then your movement changes.  A possible lesson from a PGA professional can be the solution. Unfortunately, after a period, there was again a change in your movement, so the ball will not do what you would like and the road to the PGA professional need to be found again. This also applies to any player at any level, even for Tiger Woods and Sander Lemmens, just to call a few names ;-).

In contrast to putting, namely AimPoint green reading, you only need one session, and that’s all it takes, ever. One session you can continue to use your whole life and works everywhere who actually delivers instant results. You will get a better understanding on a green and therefore hole more putts and produce a lower score. Many gone before already, for example (on the tour) Adam Scott, who also uses the AimPoint Express read.

Some advantages of AimPoint Green Reading (Express read):

 • One-time course is sufficient
 • Works your entire life
 • On every green in the world
 • For each level
 • For any age
 • It makes putting fun
 • Gives a better score
 • Gives good feedback
 • and more…..

You will find more information on www.aimpointsandergolf.nl

FREE AIMPOINT EXPRESS READ OP 8 DECEMBER

Op 8 december a.s. zijn er Aimpoint Express read clinics op Golfparc de Pettelaar. Deze zijn GRATIS voor amateur golfers die al de Aimpoint fundamental clinic hebben gevolgd (Officiële Aimchart overleggen). Andere deelnemers betalen slechts € 25.00 voor deelname. Nodig je golfende vrienden en kennissen uit voor deze unieke kans. Deze actie is alleen geldig op 8 december.

Aimpoint Express read: Leer hoe je in 5 seconde een accurate read kan maken op de green, schrijf HIER snel in want vol is vol. #makeeverything

English:

On December 8,  there are Aimpoint Express read clinics at  GolfParc de  Pettelaar. These are FREE for amateur golfers who are Aimpointers already  (Show Official Aimchart). Other participants pay only € 25.00 for participation. Invite your golfing friends and acquaintances for this unique opportunity. This action is only valid on December 8.

Aimpoint Express read: Learn how you can make an accurate read on the green in only 5 seconds, sign up HERE quickly because space is limited. # makeeverything

Aimpointcoin

Aimpoint green reading clinic’s

Op 10 en 17 november zijn er nog Aimpoint green reading clinic’s. Een ideale manier om net voor de winter je putting skills te optimaliseren. Deze in de winter te verbeteren en in het voorjaar een master green reader te zijn! Tijdens deze clinic leert u in simpele stappen hoe u de green moet ‘lezen’. Altijd de goede lijn zorgt voor een betere score.

U kunt zich inschrijven via DEZE link.

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze clinics, zorg dat u er dus op tijd bij bent want vol is vol. Als golf-professional ben je free of charge als je 2 betalende leerlingen meeneemt. De clinic’s worden gegeven op Golfparc de Pettelaar.

Graag tot ziens op de green. #makeeverything

English:

On 10 and 17 November there will be Aimpoint green reading seminars. An ideal moment to improve your putting skills just before wintertime. Practice during the winter and become a master green reader in the spring! During the seminar you will learn in easy steps how to ‘read’ the green. If you have the correct line, it will give you a better score.

There are limited spaces available, sign up quickly because full is full. Golf-professionals are free of charge when taking 2 paying participants. Seminars are given on Golfparc de Pettelaar.

C U on the green. #makeeverything

Samsung phone 098Weet u waar u moet mikken? Do you know where to aim?

Ook de toppers…/ Even the best…..

Hier zien we een mooi voorbeeld dat ook de toppers zich laten verrassen op de green. Gezichtsbedrog? Bekijk de video HIER.

Met Aimpoint green reading gaat u dit niet gebeuren, volg een clinic en ervaar hoe goed Aimpoint is. Info op www.aimpointsandergolf.nl

English:

Here we see an example that even the best make mistakes on the green. Optical illusion? Check out the video HERE.

Aimpoint green reading will help you prevent missreads, sign up for a seminar and experience how good Aimpoint is. Info: www.aimpointsandergolf.nl

 

Aimpoint op locatie

Voor golf-professionals en clubs betaat de mogelijkheid dat Aimpoint green reading op uw eigen loccatie gegeven wordt. Wilt u meer gegevens over Aimpoint green reading of de mogelijkheid voor Aimpoint green reading op uw locatie? Vul dan onderstaand contact formulier in.

Gezichtsbedrog op de green? Optical illusion on the green?

Op de green gebeurt het regelmatig dat de bal de andere kant oprolt dan u dacht, zeker herkenbaar voor degene die eens gespeeld hebt in de bergen. En u had nog wel zo goed gekeken!!!! Helaas bent u, door de omgeving, dus voor de gek gehouden. Op de onderstaande foto hebben we een voorbeeld wat op een green kan gebeuren:

120px-Ladakh_-_Magnetic_Hill Een gravitatieheuvel, ook magnetische heuvel genoemd, is de algemene benaming van een plaats waar het omliggende landschap de optische illusie geeft dat een neergaande weg naar boven lijkt te gaan. Het menselijk oog interpreteert de weg dus als stijgend, terwijl deze in werkelijkheid dalend is. Dit geeft meteen ook de illusie dat de wetten van gravitatie niet van toepassing zijn: een stilstaande auto waarvan de handrem afstaat, zal omhoog lijken te rollen. De belangrijkste factor in de illusie is het ontbreken van een (volledige) horizon. Het menselijk oog gebruikt de horizon als referentie om in te schatten of iets stijgt of daalt. Wanneer de referentie wegvalt, zal men al snel fouten of misinterpretaties maken.En dat is dus precies wat er gebeurt op een green, u denkt iets te zien wat helaas niet waar is.

Bij Aimpoint green reading kijken we dan ook niet, maar voelen. Het voorkomt dan ook het bovenstaande en zorgt ervoor dat u wel altijd de goede lijn heeft. Dus waar wacht u nog op?

Kijk op www.aimpointsandergolf.nl en schrijf in voor één van de clinics en doe ook mee met de Aimpoint green reading revolutie. Tot dan.

English:

On the green it frequently happens that the ball rolls to the other side than you thought, certainly recognizable for those who have ever played in the mountains. And you still had looked so good!! Unfortunately you are, by the environment, so fooled. In the picture below, we have an example of what can happen on a green:

120px-Ladakh_-_Magnetic_HillA gravity hill, also known as a magnetic hill and sometimes a mystery hill, a mystery spot, or a gravity road, is a place where the layout of the surrounding land produces the optical illusion that a very slight downhill slope appears to be an uphill slope. Thus, a car left out of gear will appear to be rolling uphill against gravity. The most important factor contributing to the illusion is a completely or mostly obstructed horizon; without a horizon, judging the slope of a surface is difficult as a reliable reference is missing. Objects one would normally assume to be more or less perpendicular to the ground (such as trees) may actually be leaning, offsetting the visual reference. And that’s exactly what happens on a green, you think to see something which unfortunately is not true.

With Aimpoint green reading you don’t look, but you feel. This avoids what is mentioned above and ensures that you always have the right line. So what are you waiting for?

Look at www.aimpointsandergolf.nl and register for one of the seminars and join us with the Aimpoint green reading revolution  See you there.

 

 

Op naar het komende seizoen/ Next season

Het seizoen zit er weer bijna op en wordt het dus tijd om te evalueren en een nieuwe planning te maken. Hoeveel putts heeft u gehad waarvan u dacht: Hé, die kant op??? Met Aimpoint green reading is dat verleden tijd. Wat u ‘ziet’ op de green is meestal niet waar, eigenlijk word u gefopt door uw eigen zicht. Met Aimpoint green reading kijken we dan ook niet naar de lijn, maar voelen! Ik zelf keek vroeger ook, of hield mijn putter omhoog, niet dat ik een slechte putter was, maar Aimpoint heeft hier mijn ogen wel geopend :-). In een van mijn andere blogs schreef ik dan ook dat een 6 meter putt toch al snel 15 tot 30 cm verkeert ‘gezien” wordt. Dus om in het komende seizoen zeker te zijn op de green is het nu tijd om de Aimpoint green reading cursus te volgen. U kunt dan de winter door lekker trainen, want met Aimpoint green reading wordt zelfs putten leuk om te oefenen. Daar u weet wat de bal gaat doen, gaat u ook meer putts holen. Daarom is de Aimpoint slogan dan ook niet voor niets #makeeverything.

In de andere blogs kunt u o.a. lezen wat Aimpoint is. Hier even heel kort wat u kan verwachten tijdens een cursus, op de site staat het uitgebreider:
In simpele stappen leert u wat een bal echt doet op de green. Afstand, helling en de hoek zijn hierbij de basisfactoren van Aimpoint Green Reading. Want meten is weten dus u weet dan wat de bal gaat doen en daardoor verbetert u uw putten alsmede ook uw score. Ben er snel bij, beperkte plaatsen beschikbaar.

Inschrijven voor de aankomende cursus, 12 en 27 oktober op Golfparc de Pettelaar, klik dan hier.

English:

Now the season comes to an end it is time to evaluate and make a new planning. How many putts did you have and thought: Hé, is it going that way??? Aimpoint green reading will prevent your missread. What u ‘see’ is mostly not true, you actually get fooled by your own sight. Yes, I used to ‘look’ myself, or hold up the putter to ‘see’ the line, not being a bad putter, but Aimpoint realy opened my eyes :-). In one of my previous blogs I wrote that a 6 meter putt is underread by 15 till 30 centimeters due false sight. To be certain on the greens next season, now is the time to sign up for the Aimpoint green reading seminar. You can practice due wintertime, because with Aimpoint even putting gets fun. Knowing what the ball will do on the green, will improve your putting. Therefore, the Aimpoint slogan is # makeeverything.

In the other blogs you read what  Aimpoint is. Here very briefly what you can expect during a seminar, on the site you find all:

In simple steps you will learn what really makes a ball break on the green. Distance, slope and angle here are the basic factors of Aimpoint Green Reading. Because knowledge is power, so you will know what the ball is going to do and thereby to improve your putting and also your score. Be quick, limited places available.

Registration for the upcoming seminars, 12 and 27 October at the Parc Golf Pettelaar, click here.

Binnenkort/ Coming soon

Op en rond de green dagcursus:

 • Aimpoint green reading 2 uur (gratis follow-up)
 • Putten, techniek 50 min
 • Putten, speedcontrol 50 min
 • Chippen 50 min
 • Pitchen 50 min
 • Bunker 50 min

Dagindeling

 • 08.30-09.00 ontvangst met koffie
 • 09.00-11.00 Aimpoint green reading
 • 11.10-12.00 Putten techniek
 • 12.00-12.50 Putten speedcontrol
 • 12.50-14.00 Lunch
 • 14.00-14.50 Chippen
 • 14.50-15.40 Pitchen
 • 15.40-16.00 Pauze
 • 16.00-16.50 Bunker
 • 16.50-17.00 Afsluiting met een drankje

Minimaal aantal deelnemers: 6

Deze complete speciale dagcursus incl koffie bij aankomst, 6 uur instructie, lunch en een afsluitdrankje kost slechts €

Heeft u interesse in deze dagcursus laat het dan weten via dit contactformulier

Aimpoint green reading doet meer!

Naast het bepalen van de correcte lijn op de green heeft Aimpoint green reading meerdere voordelen. Wat dacht u van een chip? Vanaf de landingszone kunt u ook de correcte break bepalen, wat meer kans geeft om uw chip uit te holen. Dit allemaal in enkele secondes. Verder zorgt Aimpoint green reading voor een vaste routine. ROUTINE geeft RUST, RUST geeft ONTSPANNING, ONTSPANNING geeft een BETERE UITVOERING.

Het is nu eenmaal zo dat het lichaam de neiging heeft om ergens te gaan ‘sturen’ tijdens een beweging (putten). Zeker als men niet helemaal zeker is, of een onvolledige aansturing krijgt. Hiermee doel ik op de termen: Iets, ongeveer, een beetje, misschien en noem maar op. Hieruit kan een gedachte vloeien dat bijvoorbeeld de techniek niet goed is of kan men daardoor de snelheid van de putt niet meer controleren. Door Aimpoint green reading te gebruiken haalt u elke twijfel weg, het gevolg is een BETERE UITVOERING. Aimpoint green reading is dan ook niet voor niets het beste green reading systeem dat er is.

We kunnen zelfs nog een stap verder gaan met wat Aimpoint green reading voor u kan betekenen. Wat dacht u van uw schot naar de green? De gedachte: ‘Oh jee, ik moet de bal wel dicht bij de vlag slaan, anders maak ik weer een 3-putt’, geeft extra druk. Vaak is die extra (zelf opgelegde) druk nadelig en is de uitvoering van dat schot ook minder goed. Als u vertrouwd op het putten, dankzij Aimpoint green reading, zal dat schot een stuk relaxter zijn. En RUST geeft………juist een BETERE UITVOERING. (Voor de lagere handicappers en professionals, kunnen we zelfs de green in kaart brengen.) Dit alles is maar een gedeelte van wat Aimpoint green reading kan dan voor u.

U ziet dat Aimpoint green reading meerdere voordelen heeft en uw spel completer dus leuker maakt. Graag verwelkom ik u op een van de clinic’s, schrijf in hiervoor of maak een afspraak voor een privé sessie via www.aimpointsandergolf.nl  #makeeverything

English:

Besides determining the correct line on the green, Aimpoint green reading has several more advantages. How about a chip? From the landing zone, you can also determine the correct break, provides more opportunity to hole it. All this in a few seconds. Furthermore Aimpoint green reading creates a fixed routine. ROUTINE gives REST, REST gives RELAXATION, RELAXATION gives a BETTER PERFORMANCE. How about that?

The fact is that the body tends to steer during a movement (putting). Especially if one is not sure, or have incomplete thoughts. By this I refer to the terms: Something, about, a little, maybe, you name it. This can lead to an idea that the technique is not good, or one can therefore no longer control the speed of the putt. With using Aimpoint green reading any doubt will be excluded, the result is a BETTER PERFORMANCE. Aimpoint green reading is far out the best green reading system there is.

We can even go a step further with what Aimpoint green reading can do for you. What about your shot to the green? The thought: ‘Oh dear, I should hit this ball near the flag, otherwise I make another 3-putt’, adds pressure. That additional (self-imposed) pressure is often detrimental which create a shot with less result. If you are relying on your putting, thanks to Aimpoint green reading, that shot will be a lot more relaxed. And REST gives ………right, a BETTER PERFORMANCE. (For the lower handicappers and professionals, we can even apply green mapping.) All this is only part of what Aimpoint green reading can do for you.

Note that Aimpoint green reading has many advantages and makes your game more complete and therefor more fun. I would like to welcome you to one of the Aimpoint green reading clinic’s, sign up or make an appointment for a private session via www.aimpointsandergolf.nl # makeeverything